Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Comunicat de presă

LANSAREA PROIECTULUI

Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, în parteneriat cu ROGEPA SRL, BUSINESS SAGA SRL şi IPEC SA lansează oficial, în data de 21 ianuarie 2021, ora 17.00 proiectul Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC), cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Contract nr POCU/626/6/13/131603, cu derulare în perioada 12.11.2020 – 11.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 4,704,831.80 lei.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 21 ianuarie ora 17.00, pe platforma ZOOM.

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenţi la activităţi de învăţare, consiliere şi stagii de practică, derulate la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, la agenţi economici din ţară şi state membre UE, din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC şi domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI).

Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii, având ca rezultat creşterea competitivităţii absolvenţilor şi a gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii. Proiectul îşi propune, ca obiective specifice: dezvoltarea a 30 de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor, creşterea relevanţei calificării pe piaţa forţelor de muncă pentru 325 de studenţi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate; dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi accesul pe piaţa muncii pentru 325 de studenţi prin îmbunătăţirea competenţelor transversale în cadrul unor activităţi de consiliere şi întreprindere simulate; optimizarea ofertei educaţionale a universităţii pentru furnizarea de competenţe profesionale actuale pe piaţa muncii şi creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale.

  Grupul-ţintă al proiectului va fi format din 325 de studenţi de la specializările Informatică, Ingineria mediului, Electronică aplicată, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie urbană şi dezvoltare regională, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe, Administrarea afacerilor şi Marketing. Aceştia vor beneficia de stagii de practică performante şi servicii de consiliere şi orientare în carieră, precum şi de un laborator Smart Lab dotat cu o linie de fabricaţie complet robotizată şi automatizată pentru activităţi practice ce se vor putea desfăşura în incinta universităţii sub îndrumarea specialiştilor din industrie.

 

ABSOLVENŢI COMPETITIVI PENTRU O ECONOMIE COMPETITIVĂ!

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Manuella Kadar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sipac@uab.ro, mkadar@uab.ro;   http://sipac.uab.ro/

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi http://mfe.gov.ro/