Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)

 

 Proiectul propune creşterea relevanţei calificării pe piaţa forţelor de muncă pentru 325 de studenţi de la specializările Informatică, Ingineria mediului, Electronică aplicată, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie urbană şi dezvoltare regională, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe, Administrarea afacerilor şi Marketing, prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate.
 De asemenea, vizează dezvoltarea de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor, dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi accesul pe piaţa muncii, prin dezvoltarea competenţelor transversale în cadrul activităţilor de consiliere şi întreprindere simulată şi optimizarea ofertei educaţionale a UAB pentru furnizarea de competenţe profesionale actuale pe piaţa muncii şi creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale.