Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Comunicat de presă

ÎNCHIDEREA PROIECTULUI

Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, în parteneriat cu ROGEPA SRL, BUSINESS SAGA SRL şi IPEC SA încheie oficial, în data de 11 noiembrie  2022, ora 11.00 proiectul Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC), cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Contract nr POCU/626/6/13/131603, cu derulare în perioada 12.11.2020 – 11.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 4,704,831.80 lei.

Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc vineri, 11 noiembrie 2022 ora 11.00, la sediul universităţii, Palatul Apor, în Sala Senatului.

Obiectivul major al proiectului a fost creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenţi la activităţi de învăţare, consiliere şi stagii de practică, derulate la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, la agenţi economici din ţară şi state membre UE, din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC şi domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI).

Proiectul a vizat corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii, având ca rezultat creşterea competitivităţii absolvenţilor şi a gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii. Proiectul şi-a propus, ca obiective specifice: dezvoltarea a 30 de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor, creşterea relevanţei calificării pe piaţa forţelor de muncă pentru 325 de studenţi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate; dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi accesul pe piaţa muncii pentru 325 de studenţi prin îmbunătăţirea competenţelor transversale în cadrul unor activităţi de consiliere şi întreprindere simulate; optimizarea ofertei educaţionale a universităţii pentru furnizarea de competenţe profesionale actuale pe piaţa muncii şi creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale.

Grupul-ţintă al proiectului a fost format din 361 studenţi de la specializările Informatică,  Electronică aplicată, Ingineria mediului, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe-Bănci, Administrarea afacerilor şi Marketing. Aceştia au beneficiat de stagii de practică performante şi servicii de consiliere şi orientare în carieră, precum şi de un laborator Smart Lab dotat cu o linie de fabricaţie complet robotizată şi automatizată pentru activităţi practice care s-au desfăşurat în incinta universităţii sub îndrumarea specialiştilor din industrie.


ABSOLVENŢI COMPETITIVI PENTRU O ECONOMIE COMPETITIVĂ!

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Manuella Kadar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sipac@uab.ro, mkadar@uab.ro;   http://sipac.uab.ro/

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi http://mfe.gov.ro/