Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Activităţi

 

Activitate: A1. Management de proiect

Subactivităţi

A 1.1. Activităţi de management (Noiembrie 2020 - Octombrie 2022)

Activitate: A2. Dezvoltarea de parteneriate pentru stagii de practică

Subactivităţi

A 2.1 Identificarea şi selectarea partenerilor de practică potenţiali angajatori (Noiembrie 2020 - Martie 2022)

A 2.2 Realizarea unui sistem de informare coordonată printr-o platformă interactivă cu angajatori în domeniile competititve conform SNCDI (Ianuarie 2021 - Octombrie 2022)

A 2.3 Contactarea şi încheierea parteneriatelor de practică (Noiembrie 2020 - Octombrie 2022)

Activitate: A3. Organizarea stagiilor de practică în ţară şi state membre UE

Subactivităţi

A 3.1 Elaborarea metodologiei de recrutare şi repartizare în grupe de practică, şi a metodologiei de evaluare (Decembrie 2020 - Februarie 2021)

A 3.2 Recrutarea şi evaluarea iniţială a grupului ţintă seria 1 (Ianuarie 2021 - Mai 2021)

A 3.3 Recrutarea şi evaluarea iniţială a grupului ţintă seria 2 (Februarie 2022 - Aprilie 2022)

A 3.4 Repartizarea în grupe de practică pe specializări - seria1 (Mai 2021 - Iunie 2021)

A 3.5 Repartizarea în grupe de practică pe specializări - seria 2 (Mai 2022 - Iunie 2022)

A 3.6 Derularea stagiilor de practică seria 1 în România (Iulie 2021 - Septembrie 2021)

A 3.7 Derularea stagiilor de practică seria 2 în România (Iulie 2022 - Septembrie 2022)

A 3.8 Derularea stagiilor de practică în Germania (Iulie 2022 - Septembrie 2022)

A 3.9 Evaluarea şi certificare a stagiilor de practică-seria 1 (Septembrie 2021 - Septembrie 2021)

A 3.10 Evaluarea şi certificare stagiilor de practică -seria 2 (Septembrie 2022 - Septembrie 2022)

Activitate: A4. Furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru dobândirea de competenţe transversale

Subactivităţi

A 4.1 Organizare şi derulare consiliere şi orientare profesională cu instrumente web 2.0 /competenţe TIC (Decembrie 2020 - Iulie 2022)

A 4.2 Organizare şi derulare consiliere vocaţională pentru dezvoltarea de competenţe transversale de tip soft-skills (Decembrie 2020 - Iulie 2022)

A 4.3 Evaluarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională (August 2021 - August 2022)

Activitate: A5. Furnizarea de competenţe antreprenoriale prin întreprindere simulată

Subactivităţi

A 5.1 Analiza mediului de afaceri seria 1 (Decembrie 2020 - Februarie 2021)

A 5.2 Analiza mediului de afaceri -seria 2 (Decembrie 2021 - Februarie 2022)

A 5.3 Organizarea mediului de învăţare interactivă -seria 1 (Ianuarie 2021 - Februarie 2021)

A 5.4 Organizarea mediului de învăţare interactivă - Seria 2 (Ianuarie 2022 - Februarie 2022)

A 5.5 Desfăşurarea programului de întreprindere simulată (Martie 2021 - August 2022)

Activitate: A6. Organizarea de competiţii profesionale cu premii

Subactivităţi

A 6.1 Stabilirea metodologiei de competiţie şi de acordare a premiilor -seria 1 (Iunie 2021 - Iunie 2021)

A 6.2 Stabilirea metodologiei de competiţie şi de acordare a premiilor - seria 2 (Iunie 2022 - Iunie 2022)

A 6.3 Planificarea şi organizarea competiţie - seria 1 (Iulie 2021 - August 2021)

A 6.4 Planificarea şi organizarea competiţie seria 2 (Iulie 2022 - August 2022)

A 6.5 Evaluarea şi stabilirea câştigătorilor seria 1 (Septembrie 2021 - Septembrie 2021)

A 6.6 Evaluarea şi stabilirea câştigătorilor seria 2 (Septembrie 2022 - Septembrie 2022)

A 6.7 Acordarea premiilor seria 1 (Septembrie 2021 - Septembrie 2021)

A 6.8 Acordarea premiilor seria 2 (Septembrie 2022 - Septembrie 2022)

Activitate: A7. Pilotarea unei soluţii inovative de facilitare a practicii în incinta universităţii - SMART LAB

Subactivităţi

A 7.1 Alocarea spaţiului de practică în interiorul universităţii (Decembrie 2020 - Decembrie 2020)

A 7.2 Dotarea spaţiului de practică în colaborare cu mediul privat (Ianuarie 2021 - Octombrie 2021)

A 7.3 Elaborarea materialelor suport (Noiembrie 2021 - Aprilie 2022)

A 7.4 Efectuarea stagiului de practică în laboratorul SMART LAB (Iunie 2022 - Iulie 2022)

A 7.5 Evaluarea stagiului de practică în laboratorul SMART LAB (August 2022 - August 2022)

Activitate: A8. Activităţi suport pentru management şi alte activităţi indirecte

Subactivităţi

A8.1. Activităţi suport pentru management şi alte activităţi indirecte - rata forfetară 15% (Noiembrie 2020 - Octombrie 2022)