Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)

Platforma de informare joburi poate fi accesata la adresa https://www.piatadejoburi.com/.


Platforma online va functiona ca sistem de informare coordonata in ambele sensuri: de la Universitate catre sectorul privat si de la companii catre Universitate cu informatii relevante pe piata muncii privind nevoile de instruire si nevoile /oportunitatile de angajare.


Expertii implicati in proiect vor culege informatii relevante pentru accesul studentilor de la specializarile incluse in proiect la informatii privind piata muncii in domenii competitive, coroborate cu specializarea- descriere angajator, locuri de munca disponibile, competente solicitate. Aceste informatii vor fi prelucrate pentru realizarea unui catalog si publicare pe platforma proiectului la care sa aiba acces toti studentii GT. Prin intermediul acestei platforme se doreste crearea premiselor de dezvoltare personala si profesionala cu impact social, care sa permita acces egal pe piata muncii in randul beneficiarilor, fara discriminare.

 

Vor fi realizate formulare specifice, inclusiv online pe platforma interactiva, prin care studentii sa poata aplica pentru diferite locuri de munca disponibile in catalog si/sau pentru participarea la stagii de practica, internship. Expertii implicati vor realiza legatura intre Companie si studentii aplicanti si vor consilia studentii pentru intocmirea si transmiterea aplicatiei. Va fi intocmita o scrisoare de intentie personalizata, CV Europass, solicitare de angajare/ solicitare de stagiu practica/internship. Toti studentii din GT vor pregati si vor publica pe platforma cel putin cate o aplicatie pentru stagii de practica.
Cel putin 50 studenti vor transmite solicitari pentru angajare care vor fi publicate pe platforma. Platforma va fi actualizata continuu corelandu-se cu piata muncii si situatia absolventilor sau participantilor la stagiile de practica.