Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
 
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
Rezultate şi indicatori

 

 

 

REZULTATE

1. Subactivitatea A1.1. Management de proiect va avea următoarele rezultate:

R1.1- 1 procedura internă de monitorizare,

R1.2 -1 procedura internă de comunicare,

R1.3 - 24 minute de sedinţe ale echipei de implementare,

R1.4 - 28 contracte de muncă şi fişe de post;

R1.5 - 1 arhiva fizică şi 1 arhiva electronică,

R1.6 - 8 cereri de rambursare depuse,

R1.7- 8 rapoarte tehnico-financiare

R1.8 - 4 indicatori obligatorii ai proiectului atinşi şi rezultatele obţinute (4S129, 4S115, 4S116, 4S117)

2. Subactivitatea A2.1 Identificarea şi selectarea partenerilor de practică potenţiali angajatori va avea următoarele rezultate:

R2.1 - Cel puţin 100 prezentări realizate

R2.2 - Cel puţin 100 rapoarte comparative cu seturi de competenţe identificate

R2.3 - Cel puţin 50 acorduri preliminare P1

R2.4 - Cel puţin 100 prezentări ale de posibililor angajatori

R2.5 - Cel puţin 325 aplicaţii pentru stagii de practică

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

3. Subactivitatea A2.2 Realizarea unui sistem de informare coordonată printr-o platformă interactivă cu angajatori în domeniile competitive conform SNCDI va avea următoarele rezultate:

R2.7 -1 platformă de informare privind cariera şi locurile de muncă

R2.8 - 1 catalog online cu angajatori

Prin aceste rezultate se va aduce o contributie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

4. Subactivitatea A 2.3 Contactarea şi încheierea parteneriatelor de practicî va avea următoarele rezultate:

R2.8-30 de parteneriate bilaterale dedicate facilitării derularii de stagii de practică pentru studenţi cu termen de minim 4 ani.

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S117 - 36 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

5. Subactivitatea A3.1 Elaborarea metodologiei de recrutare şi repartizare în grupe de practică, şi a metodologiei de evaluare va avea următoarele rezultate:

R3.1 - 1 metodologie de recrutare şi repartizare în grupe de practică

R3.2 - 1 metodologie de evaluare a stagiului de practică

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

6. Subactivitatea A 3.2 Recrutarea şi evaluarea iniţială a grupului ţintă seria 1 va avea următoarele rezultate:

R3.3 - 600 studenţi informaţi privind proiectul SIPAC

R3.4 - 300 studenţi evaluaţi

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

7. Subactivitatea A 3.3 Recrutarea şi evaluarea iniţială a grupului ţintă seria 2 va avea următoarele rezultate:

R3.5 - 300 studenţi informaţi privind proiectul SIPAC

R3.6 - 150 studenţi evaluaţi

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

8. Subactivitatea A 3.4 Repartizarea în grupe de practică pe specializări - seria1 va avea următoarele rezultate:

R3.7 - 228 studenţi selectaţi şi repartizaţi

R3.8 - 228 convenţii de practică

Prin aceste rezultate se va aduce o contributie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

9. Subactivitatea A 3.5 Repartizarea în grupe de practică pe specializări - seria 2 va avea următoarele rezultate:

R3.9 - 97 studenţi selectaţi şi repartizaţi

R3.10 - 97 convenţii de practică

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

10. Subactivitatea A 3.6 Derularea stagiilor de practică seria 1 în România va avea următoarele rezultate:

R3.11 - 228 studenţi care au parcurs stagiul de practică în ţară

R3.12 - 228 caiete de practică completate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

11. Subactivitatea A 3.7 Derularea stagiilor de practică seria 2 în România va avea următoarele rezultate:

R3.13 - 87 studenţi care au parcurs stagiul de practică în ţară

R3.14 - 87 caiete de practică completate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

12. Subactivitatea A 3.8 Derularea stagiilor de practică în Germania va avea următoarele rezultate:

R3.15 - 10 studenţi care au parcurs stagii de practică în Germania

R3.16 - 10 caiete de practică completate

Prin aceste rezultate se va aduce o contributie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

13. Subactivitatea A 3.9 Evaluarea şi certificare stagiilor de practică -seria 1 va avea următoarele rezultate:

R3.17 - 228 studenţi evaluaţi

R3.18 - 228 certificate de calificare

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

14. Subactivitatea A 3.10 Evaluarea şi certificare stagiilor de practică -seria 2 va avea următoarele rezultate:

R3.19 - 228 studenţi evaluaţi

R3.20 - 228 certificate de calificare

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S117 - 36 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

15. Subactivitatea A 4.1 Organizare şi derulare consiliere şi orientare profesională cu instrumente web 2.0 /competente TIC va avea următoarele rezultate:

R4.1- 1 ghid consiliere şi orientare în carieră

R4.2- 325 planuri de carieră pentru studenţi

R4.3- 325 chestionare de evaluare a consilierii

R4.4- 325 studenţi consiliaţi şi orientati în carieră

R4.5 -1 procedura interna de implementare a subactivităţii

R4.6 - cel puţin 46 portofolii / proiecte întocmite cu instrumente web 2.0 pentru business

R4.7 - cel puţin 21 rapoarte de monitorizare şi evaluare a subactivităţii

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S117 - 36 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

16. Subactivitatea A 4.2 Organizare şi derulare consiliere vocaţională pentru dezvoltarea de competenţe transversale de tip softskills va avea următoarele rezultate:

R4.8 - 325 Chestionare de personalitate cu 5 factori (CP5F)

R4.9 - 325 Chestionare de evaluare a capacităţii decizionale

R4.10 - 325 teste TOM (orientare motivaţională)

R4.11 - 325 teste de Scala Stimei de Sine (Rosenberg)

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S117 - 36 Studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

17. Subactivitatea A 4.3 Evaluarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională va avea următoarele rezultate:

R4.12 - 1 procedura interna de implentare a activităţii cu Set de instrumente de evaluare, inclusiv online

R4.13 - 325 rapoarte de evaluare a activităţii participanţilor

R4.14 - 325 rapoarte de reacţie a participanţilor

R4.15 -46 rapoarte de evaluare a portofoliilor/proiectelor întocmite de participanţi în A4.1

R4.16 - 325 rapoarte de impact

R4.17 - 1 raport de evaluare finală a activităţii

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S117 - 36 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

18. Subactivitatea A 5.1 Analiza mediului de afaceri seria 1 va avea următoarele rezultate:

R5.1 - 25 interviuri şi 25 de analize

R5.2 - 1 raport de analiză a mediului de afaceri

R5.3 - 1 set de competenţe transversale actuale identificate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

19. Subactivitatea A 5.2 Analiza mediului de afaceri -seria 2 va avea următoarele rezultate:

R5.4 - 25 interviuri şi 25 de analize

R5.5 - 1 raport de analiză a mediului de afaceri

R5.6 - 1 set de competenţe transversale actuale identificate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

20. Subactivitatea A 5.3 Organizarea mediului de învăţare interactivă -seria 1 va avea următoarele rezultate:

R5.7 - 4 domenii cu potenţial competitiv selectate pentru întreprinderile simulate

R5.8 - 1 ghid interactiv disponibil online

R5.9 - 1 suport de curs competenţe antreprenoriale adaptat şi multiplicat

R5.10 - 1 ntreprindere simulată infiinţată şi înregistrată în reţeaua ROCT .

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

21. Subactivitatea A 5.4 Organizarea mediului de învăţare interactivă - Seria 2 va avea următoarele rezultate:

R5.11 - 4 domenii cu potenţial competitiv selectate pentru întreprinderile simulate

R5.12 - 1 suport de curs competenţe antreprenoriale adaptat şi multiplicat

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

22. Subactivitatea A 5.5 Desfăşurarea programului de întreprindere simulată va avea următoarele rezultate:

R5.13 - 2 întreprinderi simulate înfiinţate şi înregistrate în reţeaua ROCT .

R5.14 - 160 studenţi formaţi pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale

R5.15 - cel puţin 100 certificate de absolvire

R5.16 - Schimbarea percepţiei pentru 160 de beneficiari asupra aplicabilităţii principiilor orizontale şi a princiipiilor secundare promovate la nivelul Comunităţii Europene prin aplicarea acestora în cadrul întreprinderii simulate

R5.17 - lista cu 160 participanţi la activităţile întreprinderilor simulate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

23. Subactivitatea A 6.1 Stabilirea metodologiei de competiţie şi de acordare a premiilor -seria 1 va avea următorul rezultat:

R6.1 - 1 metodologie de competiţie şi de acordare a premiilor seria 1

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

24. Subactivitatea A 6.2 Stabilirea metodologiei de competiţie şi de acordare a premiilor - seria 2 va avea următorul rezultat:

R6.2 - 1 metodologie de competiţie şi de acordare a premiilor seria 2

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

25. Subactivitatea A 6.3 Planificarea şi organizarea competiţie - seria 1 va avea următoarele rezultate:

R6.3 - 1 planificare a competiţiei seria 1

R6.4 - 1 raport al competiţiei organizate seria 1

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

26. Subactivitatea A 6.4 Planificarea şi organizarea competiţie seria 2 va avea următoarele rezultate:

R6.5 - 1 planificare a competiţiei seria 2

R6.6 - 1 raport al competiţiei organizate seria 2

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

27. Subactivitatea A 6.5 Evaluarea şi stabilirea câştigătorilor seria 1 va avea următorul rezultat:

R6.7. - 1 lista cu persoanele câştigătoare competiţie seria 1

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

28. Subactivitatea A 6.6 Evaluarea şi stabilirea câştigătorilor seria 2 va avea următorul rezultat:

R6.8. - 1 lista cu persoanele câştigătoare competiţie seria 2

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

29. Subactivitatea A 6.7 Acordarea premiilor seria 1 va avea următoarele rezultate:

R6.9 - 12 premii acordate

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

30. Subactivitatea A 6.8 Acordarea premiilor seria 2 va avea următoarele rezultate:

R6.10 - 12 premii acordate

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

31. Subactivitatea A 7.1 Alocarea spaţiului de practică în interiorul universităţii va avea următoarele rezultate:

R7.1 - 1 spaţiu amenajat dedicat SmartLab

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

32. Subactivitatea A 7.2 Dotarea spaţiului de practică în colaborare cu mediul privat va avea următoarele rezultate:

R7.2 - 1 laborator automatizat şi complet robotizat pe flux de fabricaţie

R7.3 - 1 model de practică industrială

R7.4 - 1 abonament instituţional în domeniu de specializare inteligentă

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

33. Subactivitatea A 7.3 Elaborarea materialelor suport va avea următoarele rezultate:

R7.5 - 1 machetă suport material didactic SmartLab

Prin acest rezultat se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

34. Subactivitatea A 7.4 Efectuarea stagiului de practică în laboratorul SMART LAB va avea următoarele rezultate:

R7.6 - 10 studenţi care au parcurs stagiul de practică în Smart Lab

R7.7 -10 caiete de practică completate

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

35. Subactivitatea A 7.5 Evaluarea stagiului de practică în laboratorul SMART LAB va avea următoarele rezultate:

R7.8 - 10 studenţi certificaţi pe sisteme de fabricaţie robotizate

R7.9 - 10 studenţi evaluaţi

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă

36. Subactivitatea A8.1. Activităţi suport pentru management şi alte activităţi indirecte - rata forfetară 15% va avea următoarele rezultate:

R8.1 - 1 identitate vizuală conform cu manualul de identitate vizuală

R8.2 - 50 afişe A3

R8.3 - 900 fluturaşi

R8.4 - 2 bannere

R8.5 - Conferinăa de deschidere a proiectului

R8.6- Conferinţa de încheiere a proiectului

R 8.7- 8 Rapoarte de audit cu documentaţia aferentă

R8.8 - 1 site proiect

R8.9 - 2 anunţuri în mass-media

Prin aceste rezultate se va aduce o contribuţie la atingerea indicatorilor:

I4S115- 234 studenţi vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant

I4S116- 130 studenţi îşi vor găsi un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

I4S129- 325 persoane (cursanţi, studenţi) care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă